Aktuell medlemsutveckling under 2022. Liksom tidigare år är (lyckligtvis) de flesta nya medlemmar yngre än de befintliga, men vi kan även se ett ökande antal nya äldre vilket oroar.