Intressepolitik!

Vi är en funktionsrättsorganisation som arbetar intressepolitiskt för elöverkänsligas rättigheter i samhället, t ex:

Vård

Rätten till sjukvård i miljö som inte skadar patienten. Se vår vårdsida https://godvard.org/ för goda exempel!

Boende

Rätten att bo i en miljö som inte ger elöverkänslighetssymtom på grund av exponering för elektromagnetiska fält.

Ett tillgängligt samhälle.

Samhälle

Ett mer tillgängligt samhälle inom alla samhällssektorer, som t ex utbildning, bibliotek, kultur, transporter osv.

Information

Eftersom kunskaperna om elöverkänslighet är mycket dåliga i samhället idag finns det stora behov av informationsinsatser.

Våra representanter i Regionen

Vi har representanter i några av Region Stockholms Samverkansråd. Kontakta oss för detaljer. Medlemmar kan hitta detta i föreningens Verksamhetsberättelse.

Våra samarbetspartner

I det intressepolitiska arbetet samarbetar vi med Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms Stad.