Man blir medlem i Elöverkänsligas Riksförbund genom att göra en inbetalning till PlusGirot, konto:

67 84 45-8

Avgiften är fn (2023) 150 kr per år för ny medlem och 250 kr per år för efterföljande år.

Familjemedlemmar (som inte får några egna utskick) betalar 50 kr per år.

Glöm inte att ange ditt namn, adress, ev telefon och om du är elöverkänslig eller stödmedlem. De som vill kan anmäla sig via Riksförbundets hemsida www.eloverkanslig.org (där du också hittar information om GDPR, mm), men tänk på att du inte blir medlem förrän du betalat din medlemsavgift!

När du blivit medlem får du förbundstidningen Ljusglimten och tillgång till kontaktinformation för rådgivning lokalt, mm.