Symtomen kommer ibland direkt när man blir exponerad, men ofta visar de sig inte förrän efter någon timme.
Symtomen kan kvarstå i dagar eller till och med månader och är bland andra:

 • utmattning, kraftlöshet
 • hjärtklappning
 • hjärtflimmer
 • hudsymtom
 • smärtor och tryck över bröstet
 • blodtrycksförändring
 • andnöd
 • yrsel, illamående
 • huvudvärk, en känsla av svullnad i huvudet
 • värk i muskler och leder
 • ljuskänslighet (gäller även dagsljus)
 • tal- och koncentrationssvårigheter
 • tinnitus...

Om inga vanliga medicinska problem kan konstateras, försök med att minimera din exponering!

Om du då mår bättre har du kommit en bit på väg.

Enkla tips:

 • stäng av all trådlös teknik i ditt hem
 • undvik mobil- och trådlös telefon
 • se till att din sovplats är så fri från elektromagnetiska fält som möjligt *

* Detta görs enklast med hjälp av särskilda mätinstrument. Man behöver mäta både mikrovågor och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.
Vänd dig till den lokala föreningen inom Elöverkänsligas Riksförbund på din ort. I Stockholms län finns tre lokalföreningar som tillsammans täcker hela länet.

Bli medlem?