Demonstration mot 5G på Sergels Torg Stockholm 25 januari kl. 13.30.

Demonstrationen är en del av ”5G Global Protest Day” som sker över hela världen.

Läs mer på STOP5Ginternational.org